##notranslation ##notranslation ##notranslation
Raw nameBarcode Raw dateDate Raw repositoryRepository "Description Actions
CACAATCCTACCCTAAAGGTAATGGTTTCAACACTATAATCGCAAGAGTTCCAATGTGGTCTATATAGATGTTCAATAGTCCTAATCGTGCTACACGCATAGACTAACAGACATACCCAACTC CACAATCCTACCCTAAAGGTAATGGTTTCAACACTATAATCGCAAGAGTTCCAATGTGGTCTATATAGATGTTCAATAGTCCTAATCGTGCTACACGCATAGACTAACAGACATACCCAACTC 1562112000.0 2019-07-03 B.subtilis-GFP B.subtilis-GFP GFP expression experiments in B.subtilis Fork
CTTACTATGCCACATAGTCTAACTACTTTGCGTAGGTAATAGAGCAACGAGTAGGGTTATCGTCTTTCATACTCGGTTGGCGATTATACAAACTCCAATGGTTTGATTGGTGTTTCTCATACG CTTACTATGCCACATAGTCTAACTACTTTGCGTAGGTAATAGAGCAACGAGTAGGGTTATCGTCTTTCATACTCGGTTGGCGATTATACAAACTCCAATGGTTTGATTGGTGTTTCTCATACG 1561680000.0 2019-06-28 B.subtilis-GFP B.subtilis-GFP GFP expression experiments in B.subtilis Fork
GTCGTGTCTGTCAATATCGGGGATAATAAATGTAGATAATGATTTCGTCAAGTCCTTACCCCGACTATACAACAGCAATCCATAGTAATCTGTGCGAATGGTTTAGTAGGACATAACACAAAT GTCGTGTCTGTCAATATCGGGGATAATAAATGTAGATAATGATTTCGTCAAGTCCTTACCCCGACTATACAACAGCAATCCATAGTAATCTGTGCGAATGGTTTAGTAGGACATAACACAAAT 1574553600.0 2019-11-24 E.coli-Barcoding E.coli-Barcoding This repository shows the work done in E.coli Fork